Het UBO-register. Bent u voorbereid?

Tuesday 11 December 2018 - 15u24

WAT?

Verplichte registratie van alle ‘Ultimate Beneficial Owners’ of uiteindelijke begunstigden van een vennootschap of juridische entiteit. Het gaat altijd om natuurlijke personen.
De wettelijke vertegenwoordigers van de vennootschappen worden verantwoordelijk gehouden voor de juistheid van de geregistreerde gegevens.

WAAROM?

Europese maatregel tegen witwassen en de financiering van terrorisme. Bij uitbreiding ook bruikbaar voor het opsporen van fiscale fraude.
Om meer transparantie te krijgen over UBO’s die zich bijv. achter complexe structuren en entiteiten verbergen.

WANNEER?

Deadline van eind november 2018 is uitgesteld naar 31 maart 2019

REGISTREREN

Via het portaal van MyMinFinPro
Gegevens: naam, geboortedatum, rijksregisternummer, verblijfsadres, nationaliteit, omvang van de belangen, ...
Bewaring van de gegevens tot 10 jaar na het einde van de vennootschap.

RAADPLEGEN

Toegang tot de gegevens is volledig voor politie en fiscus, en beperkt voor burgers.

SANCTIES

Persoonlijke administratieve geldboetes van €250 tot €50.000.

Meer info of advies? We helpen u graag verder.

Auteur: Thierry Hermans