Na 10 jaar: de vrijspraak

Wednesday 4 December 2019 - 11u07

Vorige week vrijdag werd een opmerkelijk arrest uitgesproken voor het Hof van Beroep te Gent. De heer Kris P., die werd verdacht van de poging tot en de gifmoord op zijn echtgenote, werd vrijgesproken. Mr. Ann VAN DE STEEN en Mr. Lennert DIERICKX traden in dit dossier op als advocaat.

De uitspraak is om twee redenen opmerkelijk te noemen. De heer Kris P. werd voor de feiten vorig jaar nog veroordeeld door de correctionele rechtbank te Oudenaarde. Hij kreeg toen een gevangenisstraf van 24 jaar opgelegd. Het Hof van Beroep ging nu volledig in tegen het veroordelend vonnis en sprak de heer Kris P. vrij van elke tenlastelegging. Nochtans vorderde het openbaar ministerie de bevestiging van de zware gevangenisstraf.

Het is de taak van een Hof van Beroep om vonnissen van lagere rechtbanken te beoordelen en desnoods te hervormen. Toch is het in de praktijk eerder uitzonderlijk dat een Hof van Beroep een genomen beslissing in strafzaken volledig wijzigt en een compleet andere beslissing neemt. Zeker in dit geval, waarbij de feiten dateren van 10 jaar geleden en dus geen recente elementen een invloed kunnen hebben op de grond van de zaak, is een complete wijziging in standpunt eerder uitzondering dan regel.

Een tweede reden waarom de uitspraak opmerkelijk is, is omdat het Hof van Beroep zich normaal gezien niet hoeft uit te spreken over dergelijk zware feiten. Moorddossiers behoren sinds oudsher tot de bevoegdheid van het Hof van Assisen. Voor het Hof van Assisen beslist een volksjury in een proces dat meerdere dagen beslaat over de schuldvragen en de strafmaat. Voor het Hof van Beroep worden diverse zaken op één zitting behandeld en oordelen beroepsrechters. Door een wetswijziging zijn in de periode februari 2016 tot en met december 2017 toch enkele moorddossiers verwezen naar de correctionele rechtbank. Dossiers die in deze tussenperiode waren toevertrouwd aan de correctionele rechtbank, bleven het “correctionele traject” volgen, ook al oordeelde het Grondwettelijk Hof later dus dat deze werkwijze ongrondwettelijk was. De zaak van de heer Kris P was één van dergelijke dossiers.

Het idee van de hervorming leek in eerste instantie een besparingsmaatregel: een assisenproces werd omschreven als een te logge en dus ook te dure procedure. Het Grondwettelijk Hof vernietigde evenwel de hervorming en het Hof van Assisen werd opnieuw de plaats waar moorddossiers werden behandeld.

De correctionele rechtbank besloot in dit dossier op 19 oktober 2018 dat de heer Kris P. schuldig zou zijn en veroordeelde hem tot de zware gevangenisstraf. In tegenstelling tot een uitspraak van het Hof van Assisen, waartegen geen beroep mogelijk is, bestaat de beroepsprocedure wel bij een correctioneel vonnis. Er werd dan ook onmiddellijk beroep aangetekend tegen het veroordelend vonnis zodat de zaak van de heer Kris P. werd overgedaan voor het Hof van Beroep.

Op de pleitzitting in oktober van dit jaar haalden Mr. VAN DE STEEN en Mr. DIERICKX alles om de onschuld van hun cliënt aan te tonen. Meer dan 4 uur werd gepleit. Een uitgebreide schriftelijke conclusie en een PowerPointpresentatie met wetenschappelijke duiding, ondersteunde de pleidooien.

De heer Kris P. heeft steeds zijn onschuld uitgeschreeuwd. Het strafdossier was allerminst overtuigend.

Mr. Ann VAN DE STEEN: “Dit is een zeer technisch en complex dossier waarbij de wetenschap een grote rol speelt. Het onderzoek was slecht gevoerd, noodzakelijke onderzoeksdaden werden ondanks onze verzoeken niet uitgevoerd en waren – door het grote tijdsverloop – ook niet meer uit te voeren.” Ondanks de fundamentele bemerkingen werd de heer Kris P. toch veroordeeld.

Het Hof van Beroep hervormde deze uitspraak en sprak de man vrij van elke tenlastelegging. In de media werd deze uitspraak beschreven als “een ongeziene twist” en “een onverwachte wending”, nu in eerdere gelijkaardige dossiers een dergelijke hervorming ongezien is.

Mr. Lennert DIERICKX: “Voor de procedure voor het Hof van Beroep hebben we het volledige dossier opnieuw uitgespit. Elk detail werd bestudeerd, verwerkt en getoetst aan de redenering van de eerste rechter. Gelet op de grote medische inslag hebben we ons laten bijstaan door deskundigen. Zij staafden onze vaststellingen. We hebben aangetoond dat het onderzoek bijzonder gebrekkig was en er zelfs grote twijfel heerst over de vraag of de dood van de echtgenote van Kris geen natuurlijke medische oorzaak heeft.

Het Hof van Beroep volgde de stelling van de verdediging: over te belangrijke aspecten binnen het dossier heerst grote twijfel.

In het strafrecht geldt de regel “in dubio pro reo”: in geval van twijfel moet twijfel steeds in het voordeel van de beklaagde spelen.
Een strafrechtelijke veroordeling mag niet steunen op vermoedens, maar op bewijzen.

Mr. VAN DE STEEN en Mr. DIERICKX blikken bijzonder tevreden terug op de uitspraak van het Hof: “Tien jaar lang heeft Kris in onzekerheid geleefd. Door de uitspraak in eerste aanleg werd van ons verwacht dat we de onschuld van onze cliënt gingen aantonen, daar waar het normaal gezien het openbaar ministerie is die de schuld moet bewijzen. We hebben ons vastgebeten in dit dossier omdat we rotsvast geloofden in zijn onschuld.

Advocatenkantoor COTTYN in de media

https://www.hln.be/in-de-buurt/brakel/van-24-jaar-naar-vrijspraak-spoedarts-die-verdacht-werd-van-moord-op-vrouw-loopt-als-vrij-man-rechtbank-uit-ik-weet-nog-steeds-niet-wat-er-met-kristel-gebeurd-is~a41fbfd7/
https://www.hln.be/de-krant/spoedarts-na-10-jaar-vrijgesproken-voor-moord-op-zijn-vrouw~ac224881/
https://www.hln.be/de-krant/spoedarts-vrijgesproken-voor-moord-op-echtgenote-familie-valt-hem-in-de-armen-ik-heb-mijn-kinderen-alles-uitgelegd~ae67ca6d/
https://www.tvoost.be/nieuws/spoedarts-kris-permentier-in-beroep-vrijgesproken-voor-moord-op-vrouw-89086
https://www.tvoost.be/nieuws/hof-van-beroep-spreekt-spoedarts-kris-permentier-vrij
https://www.standaard.be/cnt/dmf20191129_04743406
https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20191129_04743490
https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20191129_04743403