De stilstand na de verontwaardiging, het dossier Chovanec 1 jaar na de vrijgave van de beelden

jeudi 19 août 2021 - 10u32

Op 19 augustus 2020 maakte Het Laatste Nieuws de beelden van een politie-interventie in een cel op de luchthaven van Charleroi publiek. De beelden dateerden van februari 2018 en toonden hoe een Slovaakse man met grote kracht werd overmeesterd door de politie. Eén van de agenten zat meer dan een kwartier lang op de rug van de geboeide man. De sfeer tijdens interventie was uitgelaten. Terwijl de borstkas van de man werd geblokkeerd, werden dansjes gemaakt. Een vrouwelijke agente deed de Hitlergroet. De gearresteerde man, dhr. Jozef CHOVANEC, verloor het bewustzijn en overleed kort nadien.

De beelden veroorzaakten dagenlang een schokgolf in binnen- en buitenland. Het was de weduwe van dhr. CHOVANEC die besloten had de beelden publiek te maken. Het gerechtelijk onderzoek, dat ze zelf had opgestart, sleepte al meer dan 2,5 jaar aan en dreigde te worden afgesloten zonder gevolg.

Een team van advocatenkantoor COTTYN, mr. Ann VAN DE STEEN, mr. Lennert DIERICKX en mr. Leroy LIEVENS, treden op als raadsman van de weduwe van dhr. CHOVANEC.

Na de vrijgave van de beelden werden diverse zaken gelanceerd. Voor de eerste maal in haar geschiedenis opende de Hoge Raad voor de Justitie een onderzoek tijdens een lopende gerechtelijke procedure. Zowel in het Belgisch, Slovaaks als Europees parlement werden debatten gevoerd over het dossier. Ook Comité P, het toezichtsorgaan van de politie, stelde een onderzoek in en kwam met een vernietigend rapport waarin melding werd gemaakt van onder andere “een groot probleem met leidinggeven” en het “totaal ontbreken van een integriteitsbeleid”.

Vandaag, een jaar na de vrijgave van de beelden, dient te worden vastgesteld dat het gerechtelijk onderzoek nog steeds niet is afgerond. De reconstructie, die na een procedure voor de Kamer van Inbeschuldigingstelling te Bergen werd bevolen, heeft nog niet plaatsgevonden. Ook vele andere onderzoeksdaden die na de vrijgave van de beelden publiekelijk werden aangekondigd, zoals een nieuwe medische analyse, zijn nog niet afgerond. Er is nog steeds niemand in verdenking gesteld. Dhr. CHOVANEC is ondertussen 3,5 jaar geleden overleden.

In de pers drukten we vandaag dan ook onze teleurstelling en bezorgdheid uit over de gang van zaken. De slechts beperkte vooruitgang die in het dossier werd geboekt staat in schril contrast met de vele publiekelijke aankondigen die na de vrijgave van de beelden werden gemaakt. Alhoewel zowel de toenmalige minister van Justitie, de Europese Commissie, de Hoge Raad voor de Justitie als Comité P, allen ernstige bemerkingen over het dossier hebben gemaakt, moet vastgesteld worden dat de weduwe van dhr. CHOVANEC nog steeds geen antwoorden op haar vele vragen heeft gekregen. Nog steeds is er niemand ter verantwoording geroepen voor het overlijden van dhr. CHOVANEC.

Het is onaanvaardbaar dat de Belgische justitie niet in staat blijkt te zijn om dit dossier, waarbij de feiten helder werden vastgelegd op beeld, af te ronden op 3,5 jaar tijd.

Het team van advocatenkantoor COTTYN blijft de zaak permanent nauwgezet opvolgen en zal blijvend strijden voor een opheldering van de zaak.

Advocatenkantoor COTTYN in de media: