Het Belgisch betalingsbevel

dinsdag 3 mei 2016 - 13u24

Nieuw middel voor snelle en goedkope invordering van onbetwiste geldschulden (uitsluitend B2B), en zonder tussenkomst van rechtbanken.

Inwerkingtreding uiterlijk 1 september 2017.

  • Advocaat gaat na of schuldvordering in aanmerking komt en engageert een gerechtsdeurwaarder voor invordering
  • Ingeval van gemotiveerde betwisting stopt de procedure (en wordt de  gewone gerechtelijke weg gevolgd).
  • Ingeval er geen betwisting is, en er geen betaling volgt of een afbetaalplan wordt niet nagekomen, dan stelt gerechtsdeurwaarder een PV van niet-betwisting op.
  • Dit PV wordt uitvoerbaar verklaard door een magistraat van het Beheers- en toezichtscomité bij het CBB. Op die manier wordt een uitvoerbare titel verkregen, zonder tussenkomst van rechtbank.
  • Als de schuldenaar de zaak alsnog wil voorleggen aan de rechtbank, wordt de uitvoering geschorst.
Auteur: Thierry Hermans