Nieuwe wet overheidsopdrachten

donderdag 2 juni 2016 - 16u19
 • Gestemd door Kamer van Volksvertegenwoordigers op 12/05/2016 (vervangt de wet van 15/06/2006)
  Datum van inwerkingtreding moet nog bepaald door KB.
 • Betreft omzetting naar Belgisch recht van de Europese Richtlijnen 2014/24/EU en 2014/25/EU van 26 februari 2014.
 • Belangrijkste doelstellingen:
  • Streven naar een grotere deelname van de KMO’s aan overheidsopdrachten
  • Eenvoudigere en meer soepele regels, en invoer van meer rationele en efficiënte procedures
  • Ondersteunen van innovatie
  • Bij de beoordeling van de economisch meest voordelige offerte kan de factor kwaliteit voortaan doorwegen t.o.v. de factor prijs.
Auteur: Thierry Hermans