Airbnb is verboden onderverhuring

maandag 8 augustus 2016 - 13u49

Als u uw woning of appartement geheel of deels aanbiedt via Airbnb, dan riskeert de huurovereenkomst verbroken te worden als deze niet uitdrukkelijk in kortetermijnonderverhuring voorziet.

Vonnis 4 februari 2016 Vred. 4de kanton Brugge:

  • Vrederechter oordeelt dat er dubbele schending was van het huurcontract: eenzijdige wijziging van de bestemming van het goed (private bewoning), en gedeeltelijke onderverhuring zonder toestemming eigenaar.
  • Huurder kreeg verbod om nog enige publiciteit te voeren, op straffe van ontbinding van rechtswege van de huurovereenkomst.
Auteur: Thierry Hermans