Rechtsvordering tot collectief herstel

vrijdag 16 september 2016 - 15u31

Highlighs:

  • Doel: betere bescherming van de consument (wet 28/03/2014)
  • Enkel voor schadegevallen vanaf 1/9/2014
  • Een derde (vertegenwoordiger) treedt in rechte op voor een groep consumenten die omwille van eenzelfde oorzaak schade hebben geleden, teneinde een schadevergoeding te bekomen. Bijvoorbeeld een consumentenvereniging als Test-Aankoop.
  • De vertegenwoordiger kan een vordering instellen, zonder zelf schade te hebben geleden, zonder zelf deel uit te maken van de groep consumenten, zelfs zonder uitdrukkelijke toestemming van de consumenten en zonder dat zij partij zijn in de procedure
  • De kosten van de procedure worden gedragen door de vertegenwoordiger en/of de gedaagde onderneming, in functie van het resultaat van de procedure.
  • Als de vordering ontvankelijk wordt verklaard, deelt de individuele consument ofwel zijn deelname aan de groep (opt-in), ofwel zijn uitsluiting (opt-out) mee.
  • Er volgt een verplichte onderhandelingsfase, die op twee manieren kan eindigen: Ofwel komen partijen tot een akkoord, dat door de rechter gehomologeerd wordt. Ofwel beslecht de rechter het geschil en spreekt hij een vonnis uit over de wijze de omvang van herstel van de schade
  • De consument die geen deel uitmaakt van de groep behoudt zijn recht om zelf een vordering in te stellen.

Meer info? Wij helpen u graag verder.

Auteur: Thierry Hermans