Boekhoudkundige omwenteling voor eigenaars en huurders bedrijfspanden

vrijdag 9 juni 2017 - 13u56

Boekhoudregels hebben doorgaans een redelijk lange houdbaarheidsdatum doch af en toe zijn er wijzigingen die een zeer grote impact kunnen hebben.

Neem nu de wijzigingen die van kracht zullen worden vanaf 1 januari 2019. In de nieuwe IFRS-regels zullen huurverplichtingen vanaf dan op de balans dienen te worden opgenomen als schuld. Niettegenstaande dit enkel verplicht is voor beursgenoteerde vennootschappen en hun dochters zijn de regels ook van toepassing op de bedrijven die vrijwillig IFRS toepassen.

Hoelang het zal duren vooraleer de Belgische autoriteiten deze regels zullen overnemen is koffiedik kijken doch zeker is dat ze zullen volgen.

Dit alles zal zeker een weerslag hebben op de logistieke sector en uiteraard bij eigenaars van vastgoed en hun investeerders.

Zeker te volgen!

Auteur: Marc Cottyn