“Over sluiting van ondernemingen en gas-boetes : corona-maatregelen, willekeur en onzekerheid troef ?”

maandag 4 mei 2020 - 10u52

Onzekere tijden vertalen zich vaak in onduidelijke regelgeving die, bovendien, met de regelmaat van de klok wordt herzien. Zo ook in de huidige corona crisis. Zeker in de eerste weken van de coronacrisis wist niemand wat wel en niet toegelaten was. Zelfs de politiediensten niet. De kans op onterechte processen-verbaal en daaropvolgende strafrechtelijke of administratiefrechtelijke procedures is dan ook reëel. Ook na deze eerste weken zijn de onduidelijkheden nog legio en kunnen er tal van (juridische) kanttekeningen gemaakt worden bij de gehanteerde sanctieregeling.

De advocaten van de vakgroepen strafrecht en administratief recht van Cottyn Advocaten staan, vanuit hun kot, klaar om u bij te staan ter vrijwaring van uw rechten, dewelke uiteraard onverkort blijven gelden, ook tijdens deze coronacrisis…

 

Download bijlagen: