Uitbreiding van de juridische tweedelijnsbijstand is een feit

vrijdag 9 oktober 2020 - 10u13

Sinds 1 september 2020 hebben meer mensen toegang tot de juridische tweedelijnsbijstand. Deze verhoogde toegankelijkheid is tot stand gekomen door de wet van 31 juli 2020 tot wijziging van het gerechtelijk wetboek teneinde de toegang tot de juridische tweedelijnsbijstand en de rechtsbijstand te verbeteren, door de ter zake geldende inkomensmaxima te verhogen.

Voor de wetswijziging stond de juridische tweedelijnsbijstand niet altijd open voor rechtszoekenden door het feit dat hun inkomen te hoog was. Dit had tot gevolg dat ze hun recht op verdediging niet optimaal konden uitoefenen.

De wijziging die in werking is getreden op 1 september van dit jaar, heeft tot gevolg dat de inkomensmaxima zijn verhoogd, waardoor meer rechtszoekenden recht hebben op de bijstand. Juridische tweedelijnsbijstand, voor sommigen misschien beter gekend onder de vroegere term ‘pro-Deoadvocaten’, betekent het toewijzen van een advocaat die bijstand en vertegenwoordiging zal verlenen. Deze bijstand kan gedeeltelijk of volledig kosteloos zijn, afhankelijk van de bestaansmiddelen.

Op grond van het Gerechtelijk Wetboek is de juridische tweedelijnsbijstand voortaan kosteloos voor alleenstaanden met een maandelijks netto-inkomen lager dan 1.226 euro. Alleenstaanden met iemand ten laste, samenwonenden met hun echtgenoot of met iedere andere persoon waarmee ze een feitelijk gezin vormen, hebben recht op een kosteloze juridische tweedelijnsbijstand indien het maandelijks netto-inkomen van het gezin lager is dan 1.517 euro.

Daarnaast zijn ook de inkomensmaxima verhoogd voor rechtszoekenden die niet in aanmerking komen voor volledig kosteloze bijstand, maar wel voor gedeeltelijke kosteloosheid, met name voor alleenstaanden met een netto-inkomen tussen 1.226 en 1.517 euro én voor alleenstaanden met iemand ten laste, samenwonenden met hun echtgenoot of met iedere persoon waarmee een feitelijk gezin wordt gevormd, met een maandelijks netto-inkomen van het gezin tussen 1.517 en 1.807 euro.

Samenvattend kan er gesteld worden dat door de wetswijziging de inkomensmaxima gestegen zijn met 200 euro, wat een gevoelige verhoging inhoudt. Deze wijziging heeft een belangrijke stap gezet in het verbeteren van de toegang tot justitie.

Auteur: Marie-Julie Robbe