COTTYN is een polyvalent en dynamisch kantoor met ‘zicht op zaken’, en staat garant voor een professionele en kwalitatief hoogstaande juridische dienstverlening.

Onze maatschappij wordt steeds meer gedomineerd door constant wijzigende rechtsregels. Bovendien vertonen eventuele betwistingen vaak nog eens verschillende juridische facetten.

COTTYN houdt zicht op de zaken, ondermeer omdat het kantoor beschikt over een uitgebreid team van advocaten en juristen die zich op doorgedreven wijze specialiseren in de diverse vakgebieden en waardoor de permanente evolutie van de regelgeving volledig kan worden opgevolgd.
In het belang van de cliënt wordt de behandeling van een dossier bovendien steeds opgevat als teamwork, waarbij de juridische problematiek multidisciplinair benaderd wordt.
De advocaten werken immers in overlappende vakgroepen waarbij onderlinge samenwerking en het delen van kennis centraal staan.

Dit resulteert in een hogere kwaliteit en efficiëntie van het juridische werk.
Het is vanuit deze filosofie dat COTTYN gegroeid is tot een kantoor dat zowel aan ondernemingen als aan particulieren bijstand kan verlenen in de meest diverse domeinen van het recht.

 • Publiek en Administratief Recht
 • Verzekeringen, Verkeer en Aansprakelijkheid
 • Bouwrecht
 • Burgerlijk Recht
 • Fiscaal Recht
 • Familierecht en Familiaal Vermogensrecht
 • Arbeidsrecht en Sociale Zekerheid
 • Strafrecht en Strafprocesrecht
 • Handelsrecht
 • Vreemdelingenrecht
 • Real Estate
 • Vennootschapsrecht
 • Projectfinanciering en Infrastructuur
 • Intellectuele eigendom en TMT (technologie, media, telecommunicatie)
 • Geschillenbeslechting, bemiddeling en arbitrage