Handelsrecht

COTTYN beschikt over een team van advocaten en juristen die zich wijden aan de advisering en begeleiding van ondernemers, zowel eenmanszaken als vennootschappen, zowel nationale als multinationale organisaties.
Proactief adviseren in alle handelsrechtelijke aangelegenheden en indien nodig de belangen van de cliënt waarnemen in procedures en geschillen, dat is de service die we leveren.
Een rijke praktijkervaring en juridische kennis maken dat elk probleem van juridische aard een pragmatische oplossing krijgt.

Volgende deelgebieden en wetgeving worden regelmatig behandeld:

 • Algemeen handelsrecht
 • Algemene voorwaarden en facturen
 • Diverse erkenningen en vergunningen nodig voor de uitbating van de onderneming
 • Mededingingsrecht
 • Handelspraktijken (oneerlijke concurrentie, vordering tot staking)
 • Consumentenbescherming en productaansprakelijkheid
 • Leasing
 • Factoring
 • Distributieovereenkomsten (nationaal en internationaal)
  • Handelsagentuur
  • Franchising
  • Concessie
 • (Internationale) koop
 • Financiële contracten en andere samenwerkingsakkoorden
 • Economisch strafrecht