Vennootschapsrecht

COTTYN verzekert u van de best mogelijke juridische bijstand op het vlak van vennootschapsrecht en ondersteuning zodat uw onderneming alle kansen krijgt.
We helpen onze cliënten bij de herstructurering van hun ondernemingen in functie van hun behoeften, dit op een doortastende en pragmatische manier en volledig in overeenstemming met de principes van deugdelijk bestuur opgesteld in nauw overleg met het management.
Dit omvat ondermeer:

 • keuze van vennootschapsvorm
 • oprichting en redactie van statuten
 • organisatie van (deugdelijk) bestuur
 • aandeelhoudersovereenkomsten
 • huishoudelijk reglement van ondernemingen
 • ‘due diligence’ onderzoeken bij herstructureringen, fusies & overnames
 • tijdelijke of permanente praktische bijstand in onderhandelingen aangaande diverse bedrijfs- en handelstransacties in diverse industrie- en handelssectoren
 • geschillen tussen aandeelhouders
 • strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen en bestuurders
 • (controle op) de jaarrekeningen
 • kapitaalverhogingen en –verminderingen
 • uitgifte van aandelen, warrants en obligaties
 • dividenduitkeringen
 • verenigingen en stichtingen
 • overnames, fusies, splitsingen
 • financiering
 • inbreng/overdracht van volledig bedrijf/bedrijfsunit
 • omzetting, ontbinding en vereffening
 • familiale opvolging
 • joint ventures
 • begeleiding van ondernemingen in moeilijkheden : begeleiding voor dienst handelsonderzoeken van Rechtbank van Koophandel, opvolgen van vereffeningen, gerechtelijke akkoorden en faillissementen