Projectfinanciering en infrastructuur

De huidige financiële markten hebben geleid tot de ontwikkeling van complexe producten en structuren, die in de meeste gevallen geregeld worden door uiterst specifieke en ingewikkelde wetgeving.
Hierdoor is het voor de ondernemer van het grootste belang zich te laten bijstaan door specialisten die praktijkervaring kunnen koppelen aan een doorgedreven kennis van de regelgeving.

Advocatenkantoor COTTYN beschikt over een gespecialiseerd team dat u kan ondersteunen in elke fase van onderhandeling met uw financiële partners.

Het betreft ondermeer:

  • Projectfinanciering
  • Financieel advies en toezicht op naleving van regelgeving
  • Financiële structurering van producten en ondernemingen
  • Opzetten van aandelenfondsen