Publiek en administratief recht

COTTYN biedt haar cliënten een dienstenpakket op maat aan.
Onze dienstverlening gaat van preventief adviseren tot en met het voeren van procedures voor de Raad van State, administratieve rechtscolleges en andere bevoegde rechtbanken.
Zowel ondernemingen, particulieren als overheden kunnen bij ons team terecht voor advies en bijstand inzake:

  • stedenbouw en ruimtelijke ordening
  • milieurecht
  • overheidsaansprakelijkheid
  • overheidsopdrachten
  • contracten van Publiek Private Samenwerking (PPS)
  • onteigening
  • ambtenarenrecht
  • onderwijsrecht