Intellectuele eigendom en TMT

In een competitieve maatschappij is het belang van auteursrechtelijke creaties en beschermbare tekens en namen niet te onderschatten.
Ons advocatenkantoor staat in voor de begeleiding van uw creaties die beschermd zijn door één van de onderstaande opgesomde rechten. Wij bieden u dan ook bijstand bij de aanvraag tot bescherming van uw creaties bij de diverse instanties, alsook bij de behandeling van betwistingen van of tegen derden, betreffende uw creaties. Deze bijstand verlenen wij bij zowel gerechtelijke instanties als buitengerechtelijke instanties.
Ook betreffende de soms daarmee gepaard gaande aspecten van technologie-, media- en communicatierecht bieden wij bijstand.

 • Intellectuele en industriële eigendomsrechten
  • Auteursrecht en naburige rechten
  • Kwekersrechten
  • Merken en handelsnamen
  • Octrooien
  • Privacybescherming
  • Tekeningen en modellen
 • TMT (Technologie, Media en Telecommunicatie)
  • Databanken
  • Internet en informatietechnologie
  • Media
  • Software
  • Telecom