Arbeidsrecht en sociale zekerheid

Wij adviseren en verdedigen onze cliënten (zowel werkgevers als werknemers) op een proactieve en pragmatische wijze in alle belangrijke domeinen van de Belgische arbeidswetgeving, zowel wat betreft de individuele als de collectieve arbeidswetgeving. Dit omvat onder andere:

 • Onderhandelen en opstellen van arbeidsovereenkomsten en overeenkomsten met zelfstandige medewerkers
 • Voordelen en compensaties (inclusief stimuleringsplannen)
 • Interne arbeidsreglementen en regels (bijv. wagenregeling, internet- en e-mailbeleid en opvolging)
 • Individuele ontslagen en verbrekingsovereenkomsten
 • Niet-concurrentieclausules en -overeenkomsten
 • Ontslag van beschermde werknemers
 • Collectieve ontslagen en fabriekssluitingen
 • Internationale detachering van buitenlandse werknemers
 • Arbeidsvergunningen en arbeidskaarten voor vreemdelingen
 • Due diligende onderzoeken en audits inzake de arbeidswetgeving
 • Onafhankelijke consultancy- en samenwerkingsovereenkomsten (beheersmaatschappijen)
 • Bijstand en onderhandelingen tijdens en volgend op sociale inspecties

COTTYN heeft uitgebreide ervaring en expertise in de hoger vermelde domeinen en behartigen de belangen van onze cliënten tijdens onderhandelingen en voor Belgische arbeidsrechtbanken.