Burgerlijk recht

Het burgerlijk recht kent vele facetten en is onderhevig aan voortdurende wijzigingen en vernieuwingen.
Een treffend voorbeeld hiervan zijn o.a. de wijzigingen inzake de huurwetgeving, de wijzigingen in het consumentenrecht (reclame, garantie bij aankoop goederen, bescherming van de consument).
Bovendien beperkt het burgerlijk recht zich niet meer tot louter nationale regelgeving, maar moet er in toenemende mate rekening gehouden worden met de groeiende impact van de Europese regelgeving.
Onze advocaten zijn vertrouwd met elk aspect van deze materie en kunnen u dan ook bijstaan bij het opstellen van overeenkomsten, het geven van adviezen of het verdedigen van uw dossier voor de rechtbank of soortgelijke instanties.
U kunt bij ons terecht voor degelijk advies en bijstand inzake:

 • Aansprakelijkheid (1382 tot 1386bis B.W.)
 • Consumentenrecht
 • Contractenrecht (verbintenissen uit overeenkomst):
  • (internationale) koop
  • huur- en handelshuur
  • aannemings- en bouwrecht
  • leningen / consumentenkrediet
  • bijzondere contracten: architectenovereenkomst, beheersmandaat, verkoopsmandaat, veiligheidscoördinatie, vastgoedbemiddeling
 • Zakenrecht (eigendomsrecht)
  • voorrechten en hypotheken
  • vruchtgebruik, (erf)pacht, recht van opstal
  • erfdienstbaarheden
  • burenhinder
  • mede-eigendom en beheer ervan
 • Zekerheden (borg, garantie, pand)