Verzekeringen, verkeer en aansprakelijkheid

 • Verzekeringen
  • algemeen verzekeringsrecht
  • problemen ivm verzekeringsdekking, regres
  • audit van verzekeringspolissen
 • Verkeersrecht
  • strafrechtelijke en burgerrechtelijke vertegenwoordiging ivm verkeersovertredingen
 • Aansprakelijkheid, schade en schadevergoeding
  • algemeen aansprakelijkheidsrecht, integrale behandeling van schadedossiers
  • opstellen van schadeclaims, verweer tegen schadeclaims
  • onderzoek van aansprakelijkheid in bijzondere sectoren : arbeidsongevallen, brand, burgerlijke aansprakelijkheid in uitbating, burgerlijke aansprakelijkheid privaat, medische aansprakelijkheid, etc...
  • rechtsbijstand

Net als bij de andere materies is ook deze opsomming niet volledig.
Ook voor andere aspecten van verzekerings-, verkeers- en aansprakelijkheidsrecht kan u dus bij ons terecht.