Familierecht en familiaal vermogensrecht

Het team voor familierecht bestaat uit gespecialiseerde advocaten met bijkomende opleidingen in bemiddeling, jeugdrecht, enz., aangevuld met een zeer ruime en erg belangrijke praktische ervaring.
De behandeling van de dossiers wordt gekenmerkt door een grote openheid en betrokkenheid.

 • Bij de opening van het dossier wordt duidelijk beschreven wat de potentiële mogelijkheden van aanpak zijn. In overleg met de cliënt wordt bepaald wat de te volgen strategie zal zijn, uitgaande van een evenwichtige inschatting van de haalbare standpunten.
 • De cliënt wordt in elk stadium van diens dossier uitvoerig ingelicht over de evolutie ervan. Elke verdere stap wordt slechts gezet na expliciet akkoord van de cliënt.
 • De advocaat/dossierbehandelaar is steeds bereikbaar voor vragen, opmerkingen en suggesties.

Deelgebieden:

 • Familierecht
  • Kinderen, afstamming, adoptie
  • Huwelijk, wettelijke samenwoning
  • Dringende voorlopige maatregelen
  • Echtscheiding
  • Alimentatie
  • Bemiddeling in familiezaken
 • Vermogensplanning
  • Familiaal vermogensrecht
  • Huwelijkscontracten
  • Erfrecht
  • Schenkingen en handgiften
  • Testamenten en ascendentenverdeling
  • Successieplanning
  • Trusts, stichtingen en administratiekantoren
  • Fiduciaire overeenkomsten
  • Internationale vermogensplanning
  • Fiscale aspecten van successie- en vermogensplanning