Geschillenbeslechting, bemiddeling en arbitrage

Advocaten worden meestal vereenzelvigd met procedures. Voorkomen is in vele gevallen echter beter dan procederen.

COTTYN beschikt over een gespecialiseerd team van advocaten, velen met een specifieke erkenning als bemiddelaar, die kiezen voor een preventieve en oplossingsgerichte aanpak met de nadruk op het oplossen van problemen in der minne.

Het voorkomen van geschillen is echter niet altijd mogelijk, zodat af en toe toch een toevlucht moet genomen worden tot de geschillenbeslechting.

In dergelijke gevallen verleent ons team, doorgaans in samenwerking met de andere vakgroepen, efficiënt advies en bijstand en dit zowel voor arbitragecolleges en verzoeningscommissies als  voor de gewone rechtbanken.