Cottyn je polyvalentní a dynamicky se rozvíjející advokátní kancelář nabízející vynikající odborné znalosti a právní služby na vysoké úrovni.

Dnešní společnost je stále více ovládána  často se měnícími právními normami. Navíc případné spory často zahrnují hned několik právních aspektů.

COTTYN si stále zachovává profesionální přístup, mezi jinými díky tomu, že disponuje kompletním týmem advokátů a právníků specializovaných v různých oblastech práva, kteří tak mohou sledovat stále se vyvíjející legislativu. S ohledem na nejlepší zájem našich klientů jsou jednotlivé případy řešeny v týmech, což přináší multidisciplinární přístup k jejich řešení. Naši právníci se při řešení případů často potýkají s prolínáním jednotlivých oborů práva, kdy je nezbytná vzájemná spolupráce a sdílení odborných znalostí.

To má za následek poskytování vysoce profesionálních a efektivních právních služeb.
Díky této filozofii se COTTYN zaměřuje na poskytování právních služeb společnostem i soukromým osobám v nejrůznějších oblastech práva:

 • Veřejné právo
 • Spory z pojistných smluv, dopravní přestupků a odpovědnosti
 • Stavební právo
 • Občanské právo
 • Daňové právo
 • Rodinné právo
 • Pracovní právo a právo sociálního zabezpečení
 • Trestní právo
 • Obchodní právo
 • Azylové právo a přistěhovalectví
 • Nemovitosti
 • Korporátní právo
 • Projektové financování a infrastruktura
 • Duševní vlastnictví a TMT (Technologie, média, telekomunikace)
 • Mediace, sporné a rozhodčí řízení