Family Law and asset planning

Tým specialistů na rodinné právo má bohaté zkušenosti s touto oblastí. Případy jsou řešeny s vhodným přístupem ke klientovi, neboť se jedná o citelný zásah do poměrů klienta.

 • Při převzetí zastoupení je náš klient nejprve informován o možném postupu. Při stanovení strategie bereme vždy v úvahu mnoho úhlů problému, tak aby po poradě s klientem byl stanoven ten nejvhodnější postup.
 • Klient je informován o svém případu krok za krokem v rámci jednotlivých řízení. Každý následující krok je proveden s výslovným předchozím souhlasem klienta.
 • Právníci jsou vždy otevřeni Vašim dotazům, připomínkám a návrhům.

Oblasti práva:

 • Rodinné právo
 • Děti, potomci, osvojení
 • Vyživovací povinnost
 • Svatba
 • Registrované partnerství
 • Rozvod
 • Mediace rodinných sporů
 • Majetkové vztahy v rodině
 • >Majetkové vztahy mezi manžely
 • Opatrovnictví