Pracovní právo a právo sociálního zabezpečení

Radíme a hájíme práva našich klientů (zaměstnavatele i zaměstnance) proaktivním a optimálním způsobem ve všech oblastech pracovního práva, tedy v individuálním i kolektivním pracovním právu. To zahrnuje mimo jiné:

 • Sjednávání a uzavírání pracovních smluv a dohod o spolupráci s externisty.
 • Benefity a náhrady (včetně motivačních programů)
 • Vnitřní směrnice a firemní politika (služební automobil, monitoring zaměstnanců při užívání internetu a e-mailu)
 • Idividuální propouštění a odstupné
 • Konkurenční doložky a dohody
 • Propuštění chráněných zaměstnanců
 • Hromadné propuštění a uzavření závodu
 • Vysílání zaměstnanců do zahraničí
 • Pracovní povolení a profesní průkazy pro cizince
 • Právní audity a kontrola v pracovním právu
 • Poradenství při vykonávání nezávislé činnosti a smlouvy o spolupráci (vedení společností)
 • Právní asistence při kontrole inspektorátu práce a v souvislosti s jejím provedením.

COTTYN se těší dobré pověsti a má řadu zkušeností ve výše uvedených oblastech, pomáhá a brání zájmy svých klientů během mimosoudních vyjednávání i při jednání před soudy v pracovněprávních sporech.