Litigation dispute resolution and arbitration

Právníci se často zabývají řízením před soudem. Prevence je mnohokrát výhodnější než spor.

COTTYN má specializovaný tým právníků, kteří volí nejvhodnější postup zacílený na řešení sporu. Mnoho z nich vykonává také činnost rozhodce.

Bohužel vždy není možné předcházet sporům a poté se musí přistoupit k urovnání sporu při arbitráži nebo před soudem.

V případě urovnání sporu jsou naši právníci schopni spolupracovat s dalšími pobočkami, tak aby zajistili nejvhodněji řešení sporu před rozhodcem, smírčí komisí nebo soudem.