Občanské právo

Občanské právo má mnoho stran a proto je předmětem neustálých změn a úprav nové legislativy. Příkladem mohou být změny ve spotřebitelském právu (reklama, záruka při koupi zboží, ochrana spotřebitele).
Občanské právo se neomezuje jen vnitrostátním právem, ale musí brát také v úvahu rostoucí vliv práva Evropské unie.
Naši advokáti jsou seznámeni se všemi aspekty tohoto odvětví a mohou Vám pomoci při sepisování smluv, poskytování rad nebo mohou hájit Vaše zájmy před soudem nebo při jednání s úřady.
Můžete počítat s tím, že u nás získáte kvalitní rady a pomoc v následujících odvětvích:

 • Odpovědnost
 • Ochrana spotřebitele
 • Smluvní právo
 • Nájemní právo
 • Úvěry a spotřebitelské úvěry
 • Specifické smlouvy: mandátní smlouvy, zprostředkovatelské smlouvy, realitní smlouvy
 • Vlastnické právo
 • Hypoteční úvěry a smlouvy
 • Věcná práva, věcná břemena a právo užívací
 • Dědická práva
 • Sousedská práva
 • Podílové spoluvlastnictví a SJM
 • Zástava, vklady, zajištění závazku