Commercial law

COTTYN disponuje týmem advokátů a právníků, kteří poskytují právní rady a služby podnikatelům - podnikajícím fyzickým osobám a obchodním společnostem, a to nejenom domácím, ale i zahraničním.
Nabízí řešení ve všech otázkách obchodního práva a v případě potřeby hájí práva klienta při soudním či jiném řešení jeho sporu.
Komplexní dovednosti a odborné znalosti našeho týmu zaručují, aby ke každému problému bylo nalezeno optimální řešení.

Jsme odborníky v následujících právních oblastech a s nimi souvisejících právních předpisech:

 • Obecné obchodní právo
 • Všeobecné smluvní podmínky a faktury
 • Povolení a jiná rozhodnutí pro provozování podnikatelské činnosti
 • Soutěžní právo
 • Nekalosoutěžní jednání (nekalá soutěž, zdržovací žaloby)
 • Ocharana spotřebitele a odpovědnost výrobce
 • Leasing
 • Finanční zprostředkování
 • Obchodní dohody
  • Dohody o obchodním zastoupení
  • Franchising
  • Licenční smlouvy
 • Mezinárodní obchod
 • Finanční smlouvy a jiné dohody o spolupráci
 • Hospodářská trestná činnost