Construction law

Stavební právo upravuje širokou škálu činností, a v důsledku toho také mnoho potenciálních problémů.

Naši právníci jsou seznámeni se všemi aspekty procesu výstavby v nejširším slova smyslu, což zahrnuje oblast od provádění prací v soukromém sektoru až po zadávání veřejných zakázek na národní, tak i mezinárodní úrovni.
Našimi klienty jsou soukromé osoby a podnikatelé: ředitelé firem, architekti, dodavatele, výrobci a / nebo dodavatelé stavebních materiálů, realitní makléři a developeři.
Poskytujeme odbornou pomoc a poradenství sahající nad rámec sporného řízení před soudy. Naše role spočívá také v předcházení těchto sporů.

Mezi jinými za námi můžete přijít ohledně právního poradenství a pomoci ve věcech:

  • Změny a poradenství ohledně kupní smlouvy na stavební pozemky a stavební materiály;
  • Úpravy a revize (sub) dodavatelských smluv a dohod s architekty;
  • Poradenství a pomoci, jak během provádění stavebních prací, tak následných dodávek a kontroly závěrečné dohody;
  • Poskytování pomoci po zjištění závad stavby, a to jak v soudní řízení, tak při mimosoudním řešení sporu.
  • lymáhání neuhrazených faktur