Corporate law

COTTYN poskytuje prvotřídní právní služby v oblasti korporátního práva a podporuje podnikatele při jejich podnikání.
Pomáháme našim klientům při restrukturalizaci jejich podniku, dle jejich potřeb, optimálním způsobem a v souladu s politikou vedení firmy.

Mezi jiné se jedná o:

 • Výběr právní formy společnosti
 • Založení a vypracování stanov společnosti
 • Organizaci a vedení společnosti
 • Dohody akcionářů
 • Běžnou správu společnosti
 • Právní audit v oblasti restrukturalizace, fúze a akvizic společnosti
 • Krátkodobá nebo dlouhodobá asistence při sjednávání obchodů a komerčních transakcí v nejrůznějších oblastech průmyslu a obchodu
 • Spory mezi akcionáři
 • Trestněprávní odpovědnost osob jednajících jménem společnosti
 • Audit roční účetní závěrky
 • Zvýšení a snížení základního kapitálu společnosti
 • Vydávání akcií, opčních listů a dluhopisů
 • Vyplácení dividend
 • Sdružení a nadace
 • Akvizice, fúze, rozdělení společnosti
 • Financování
 • Vklad/převod podniku/převod části podniku
 • Převod, zrušení a likvidace společnosti
 • Propojené společnosti
 • Joint ventures
 • Pomoc společnostem v obtížích: asistence v rámci insolvenčního řízení, likvidace společnosti