Criminal law

Díky širokým právním znalostem je Váš případ u COTTYN na správném místě.
Naši právníci mají výborné zkušenosti ve všech oblastech trestního práva a pravidelně sledují aktuální vývoj v oblasti legislativy, doktríny a judikatury.
Každému případu je věnována velká pozornost, bez jakéhokoliv rozdílu. Pachatel nebo oběť, každý má právo získat tu nejlepší právní radu a vyžadovanou pomoc, jak před soudem tak i mimo něj. Našim cílem je přesvědčit soud o právech našeho klienta.