Immigration law

Azylové a přistěhovalecké právo upravuje nejen právo vstupu a pobytu na území České Republiky pro cizince a jejich soužití s občany České Republiky. Relevantní právní úprava kombinuje mezinárodní a národní prvky. Základní principy ochrany uprchlíků byly samozřejmě stanoveny Ženevskou úmluvou z roku 1951 a jejími protokoly. Základní ochrana byla dále rozšířena po celé Evropě a jednotlivé národní předpisy pokrývají tuto oblast azylového a přistěhovaleckého práva.
COTTYN má mnoho zkušeností a specializované týmy právníků, které mají hluboké znalosti v oblasti národního a mezinárodního azylového a přistěhovaleckého práva.

Jednotlivá řízení:

  • azylové řízení
  • uzavírání sňatku mezi přistěhovalci a obyvatelstvem (fiktivní sňatky)
  • navracení a spojování rozdělených rodin
  • pobyty ze zdravotních důvodů
  • pracovní povolení
  • vízové povinnosti (turistická, studentská víza, víza krátkého a dlouhodobého pobytu)
  • povolení pro profesionální sportovce