Insurance coverage litigation, traffic law and liability

Spory z pojistných smluv

  • Obecné pojišťovací právo
  • Problémy vztahující se k náhradě škody z pojistných smluv
  • Audity pojistných smluv

Spory z přestupků

  • Zastupujeme klienty v trestních a občanských řízeních před soudem, stejně tak při projednávání přestupků ve správním řízení způsobených porušením dopravních předpisů.

Odpovědnost, škoda a náhrada škody

  • Obecná odpovědnost za škodu, základní prověřování pojistných nároků za škodu
  • Sepisování nároků nebo obrana klientů před nároky z pojistných smluv
  • Poradenství ve speciálních oblastech odpovědnosti např. zdravotnické právo
  • Právní porada

Stejně jako v ostatních sekcích není tento výčet vyčerpávající. Můžete nás kontaktovat pro bližší informace ohledně pojištění, přestupků a odpovědnosti.