Project financing and infrastructure

Současné finanční trhy se vyvinuly v soubor produktů a struktur, které jsou ve většině případů regulovány nejednotně v rámci zvláštní právní úpravy.

Proto je v nejlepším zájmu podnikatele, aby vyhledal pomoc odborníků s praktickými zkušenostmi a hlubokými znalostmi platného práva.

To mimo jiné zahrnuje:

  • Projektové financování
  • Finanční poradenství a jeho soulad s právními předpisy
  • Finanční struktury produktů a firem
  • Založení soukromých kapitálových fondů (PE fondy)