Real Estate

Díky naší síti zahraničních advokátních kanceláří poskytujeme našim klientům přeshraniční právní služby, od právní asistence při jednáních, sepisování smluv až k mediaci a spornému řízení.
Máme bohaté zkušenosti ve všech oblastech práva nemovitostí. Mezi jinými nabízíme právní poradenství a služby týkající se:

  • Projektování výstavby
  • Výstavby
  • Investičních fondů
  • Finančního řízení
  • Společenských aspektů
  • Pronájmu- leasingu- daní
  • Pojištění
  • Cenných papírů
  • Nákupu a prodeje nemovitostí