Intellectual Property and TMT

V konkurenční společnosti je důležité nepodceňovat význam autorských práv a ochranných známek.
Naše advokátní kancelář Vám pomáhá chránit výsledek Vaší tvůrčí činnosti prostřednictvím níže uvedených práv.
Nabízíme Vám právní asistenci při podávání žádostí na ochranu díla u různých kompetentních orgánů a při vypořádávání se s nároky třetích osob a vůči třetím osobám plynoucích z těchto děl.
Tuto právní pomoc poskytujeme jak v řízení před soudy, tak při jednáních u jiných kompetentních orgánů.
Dále nabízíme právní pomoc v oblastech souvisejících technologií, médií a komunikačního práva.

 • Práva duševního a průmyslového vlastnictví
 • Autorská a příbuzná práva
 • Práva šlechtitelů rostlin
 • Značky a ochranné známky
 • Patenty
 • Ochrana osobnosti
 • Výkresy a modely
 • TMT (Technologie, Média, Telekomunikace)
 • Databáze
 • Internet a informační technologie
 • Média
 • Software
 • Telecom