Prawo handlowe i obsługa korporacyjna

Kancelaria COTTYN świadczy pomoc prawną w zakresie obsługi spółek osobowych i kapitałowych, jak również innych podmiotów prowadzących działalność w Polsce i za granicą (np. fundacje i stowarzyszenia).

Świadczymy pomoc prawną m.in. w zakresie:

  • tworzenia nowych spółek i przekształcania istniejących, a także ich rozwiązywania, łączenia, likwidacji, restrukturyzacji;
  • bieżącej obsługi prawnej przedsiębiorstw;
  • opracowywania dokumentacji korporacyjnej w tym m.in. statutów, umów spółek, regulaminów;
  • analizy sytuacji prawnej spółek handlowych (due dilligence);
  • przygotowywania projektów oraz negocjacji umów wspólników, w tym umów typu joint venture;
  • reprezentacji w postępowaniach sądowych, administracyjnych i arbitrażowych dotyczących spraw korporacyjnych.