Nieruchomości i prawo budowlane

Kancelaria COTTYN świadczy kompleksową pomoc prawną dotyczącą prowadzenia inwestycji nieruchomościowych i inwestycji budowlanych, zarówno w odniesieniu do budownictwa przemysłowego, jak i mieszkaniowego m.in. w zakresie:

  • sporządzania audytu prawnego nieruchomości lub inwestycji budowlanych na różnych stadiach zaawansowania inwestycji (due dilligence);
  • prowadzenia i uczestnictwa w negocjacjach mających na celu nabycie i sprzedaż nieruchomości;
  • obsługi wszelkich procedur i postępowań związanych z finansowaniem inwestycji (w tym procedur bankowych);
  • reprezentacja klientów w wszelkich postępowaniach administracyjnych związanych z procesem budowlanym;
  • aspektów korporacyjnych związanych z procesami inwestycyjnymi.