Prawo administracyjne

Kancelaria COTTYN świadczy pomoc prawną z zakresu prawa administracyjnego m.in. w następujących w obszarach:

  • Regulowana działalność gospodarcza, w tym reprezentacja przed takimi organami regulacyjnymi jak Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE), Krajowa Rada radiofonii i Telewizji (KRRiT), Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), Urząd Regulacji Energetyki (URE);
  • Prawo działalności kulturalnej;
  • Prawo archiwalne;
  • Planowanie przestrzenne;
  • Reprywatyzacja i wywłaszczenia (w tym wywłaszczenia związane z inwestycjami infrstrukturalnymi);
  • Partnerstwo publiczno-prywatne.