Prawo pracy

Kancelaria COTTYN świadczy pomoc prawną pracodawcom i pracownikom we wszystkich sprawach dotyczących stosunku pracy, zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i zbiorowym. Nasza praktyka obejmuje także prowadzenie sporów sądowych z zakresu prawa pracy.
Zakres naszych usług obejmuje m.in.:

  • spełnianie przez pracodawców obowiązków rejestracyjnych;
  • przygotowywanie właściwych regulaminów;
  • udział w negocjacjach i sporządzanie umów o pracę, umów z członkami organów spółek oraz umów menedżerskich;
  • sporządzanie umów o zakazie konkurencji;
  • delegowanie pracowników do państw należących do Unii Europejskiej oraz do innych państw;
  • zatrudnianie obcokrajowców z Unii Europejskiej oraz spoza niej;
  • zagadnienia prawa pracy przy transakcjach łączenia, nabywania lub podziału spółek;
  • restrukturyzację zatrudnienia, w tym przejście zakładu pracy, zwolnienia grupowe i outsourcing;
  • rozwiązywanie sporów pracowniczych;
  • prawo ubezpieczeń społecznych.