Prawo umów

Kancelaria COTTYN świadczy kompleksową pomoc prawną zarówno przy zawieraniu jak i rozwiązywaniu umów, egzekwowaniu wynikających z nich praw jak i dochodzeniu należnej ochrony. Wspieramy polskie i zagraniczne podmioty zarówno na etapie sporządzania projektów umów jak i negocjacji handlowych. W sytuacjach spornych zapewniamy reprezentację na wszystkich etapach postępowania sądowego.

Praktyką kieruje adwokat Adam Barbasiewicz.