Prawo rodzinne i rodzinne stosunki majątkowe

Kancelaria COTTYN świadczy kompleksową pomoc prawną w zakresie prawa rodzinnego i rodzinnych stosunków majątkowych w sprawach dotyczących m.in.:

  • Zawarcia i ustania małżeństwa (rozwody, separacje);
  • Małżeńskich stosunków majątkowych;
  • Podziału majątku wspólnego;
  • Stosunków pomiędzy rodzicami i dziećmi;
  • Mediacji w sprawach rodzinnych;
  • Opieki i kurateli;
  • Prawa spadkowego.

Praktyką kieruje adwokat Izabella Łyś-Gorzkowska.