Postępowania sporne (cywilne, karne, administracyjne), mediacja i arbitraż

Kancelaria COTTYN świadczy kompleksową pomoc prawną w prowadzeniu sporów sądowych i pozasądowych na każdym ich etapie.
Prawnicy kancelarii COTTYN zapewniają zastępstwo procesowe w sprawach cywilnych, karnych, gospodarczych i administracyjnych przed Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym i Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz sądami powszechnymi.
Praktyka kancelarii obejmuje również reprezentację interesów klientów w postępowaniach arbitrażowych przed sądami polubownymi. Oferujemy także pomoc m.in. w prowadzeniu mediacji oraz w przygotowywaniu treści umów i porozumień pozasądowych.

Praktyką kieruje adwokat Izabella Łyś-Gorzkowska.