Prawo własności intelektualnej oraz TMT

W zakresie praktyki TMT Kancelaria COTTYN świadczy pomoc prawną m.in. na rzecz firm telekomunikacyjnych, nadawców telewizyjnych i radiowych, producentów audiowizualnych, organizacji branżowych, a także podmiotów władzy publicznej.
Kancelaria jest zaangażowana w projekty związane z procesami konwergencji rynkowej i technologicznej. Pomaga klientom poruszać się po „trójkącie bermudzkim” prawa mediów, prawa telekomunikacyjnego i prawa autorskiego.
Kancelaria jest aktywnym uczestnikiem procesu uruchamiania w Polsce naziemnej telewizji cyfrowej (DVB-T), telewizji mobilnej (DVB-H), usług audiowizualnych na żądanie oraz innych produktów nowej gospodarki.

Praktyka TMT i prawa własności intelektualnej oferuje szeroki zakres usług prawnych, w tym:Pomoc przy wchodzeniu na nowe rynki;

  • Wprowadzanie innowacyjnych produktów i usług;
  • Pomoc w tworzeniu i negocjowaniu umów licencyjnych i producenckich;
  • Uczestnictwo w negocjacjach handlowych i prawno-autorskich;
  • Doradztwo legislacyjne;
  • Zastępstwo w postępowaniach administracyjnych i sądowych;
  • Audyty prawne firm lub projektów („due diligence”) w aspekcie własności intelektualnej;
  • Pomoc przy wchodzeniu na nowe rynki;
  • Rejestracja i ochrona znaków towarowych, patentów i wzorów przemysłowych.