O nás

Ste podnikateľom alebo fyzickou osobou?
Vaše právne záležitosti sú našimi starosťami.

COTTYN je nezávislá advokátska kancelária s dlhoročnými skúsenosťami a bohatým knowhow v rôznych oblastiach práva.
COTTYN ponúka kompletné právne služby obchodným spoločnostiam, orgánom štátnej správy, finančným inštitúciám aj fyzickým osobám, pričom jazykové a štátne hranice nehrajú dôležitú rolu.

Sme presvedčení, že aj pre Vás môžeme byť veľkým prínosom.
Podnikanie sa stáva čoraz viac komplexnejším a často prekračuje rámec štátnych hraníc.
COTTYN má vlastnú sieť stálych a špecializovaných spolupracovníkov doma ako aj v zahraničí, s ktorými úzko spolupracuje. Takýmto spôsobom Vám naša kancelária dokáže pomôcť pri najrôznejších vnútroštátnych ako aj medzinárodných zmluvách a transakciách.
COTTYN ponúka rýchle, presné a kvalitatívne riešenia vysokej kvality za rozumné a konkurenčné ceny.
Vďaka skupine svojich špecializovaných právnikov a svojej vnútornej štruktúre dokáže COTTYN poskytnút riešenia a poradenské služby v oblasti všetkých právnych odvetví.
To platí nielen pre právne poradenstvo v konkrétnej veci, ale aj pre alternatívne mediátorske služby či zastupovanie klienta pred súdom.

Vďaka svojej premyslenej vnútornej štruktúre je COTTYN vyhľadávanou a uznávanou advokátskou kanceláriou hlavne u mnohých obchodných spoločností podnikajúcich v zahraničí, ktoré si nevedia vynachváliť osobný prístup a pohotové konanie v právnych záležitostia