COTTYN je všestranná a dynamická advokátska kancelária s nosom pre business, ktorá garantuje vysoko kvalitné a profesionálne právne služby.

Pre súčasnú spoločnosť je neustála zmena právnych predpisov úplnou samozrejmosťou. Navyše sa pri jednotlivých konfliktoch a stretoch záujmov miešajú rôzne právne aspekty.

COTTYN má prehľad vo veciach, pretože spolupracuje so širokým tímom advokátov- odborníkov na najrôznejšie právne otázky, ktorí neustále sledujú zmeny v legislatíve.
Každou právnou vecou sa zaoberá úzka skupina advokátov špecializovaných na inú právnu oblasť. Je totiž v záujme klienta, aby sa spor posúdil z rôznych stránok.
Advokáti pracujú v malých skupinkách, kde vzájomná spolupráca a vymieňanie si informácií stoja vždy na prvom mieste.

Toto všetko ústi do vysoko kvalitnej a efektívnej práce.
Práve na tejto filozofii advokátska kancelária COTTYN vyrástla a v súčasnosti poskytuje právne poradenstvo a právnu pomoc v najrôznejších oblastiach práva.

 • Verejné právo a správne právo
 • Poistenie, Doprava a Právna zodpovednosť
 • Stavebné právo
 • Občianske právo
 • Finančné právo a Daňové právo
 • Rodinné právo a majetkovo-právne vzťahy manželov
 • Pracovné právo a Právo sociálneho zabezpečenia
 • Trestné právo hmotné a procesné
 • Obchodné právo
 • Cudzinecké právo
 • Nehnuteľnosti
 • Právo obchodných spoločností
 • Financovanie projektov a infraštruktúra
 • Právo duševného vlastníctva a TMT (technológia, médiá, telekomunikácia)
 • Mediátorstvo a artitráž