Verejné právo a správne právo

COTTYN ponúka svojim klientom balíček sluzieb šitý na mieru.
Naše služby začínajú pri právnom poradenstve, ktoré ma pôsobiť v prvom rade preventívne a končia až pri zastupovaní klienta v konaniach pred tzv. Štátnou radou (Raad van State), pri správnych kolégiách a iných príslušných súdoch.
Podnikatelia, fyzické osoby ako aj organizácie štátnej správy sa na nás môžu obrátiť so žiadosťami o poskytnutie právnej pomoci v nasledujúcich oblastiach:

  • Výstavba, verejné plánovanie a stavebný poriadok
  • Právo životného prostredia
  • Právna zodpovednost orgánov štátnej správy
  • Vládne projekty
  • Zmluvy o spolupráci medzi súkromným a štátnym sektorom
  • Vyvlastnenie
  • Zamestnanci v štátnej správe
  • Školstvo