Pracovné právo a právo sociálneho zabezpečenia

Radíme a obhajujeme našich klientov (zamestnávateľov ako aj zamestnancov) proaktívnym a pragmatickým spôsobom vo všetkých oblastiach belgického pracovného práva, pri uplatňovaní individuálnych aj kolektívnych predpisov. To okrem iného zahrňa:

 • Rokovanie o podmienkach a uzatváranie pracovných zmlúv a zmlúv o spolupráci
 • Výhody a náhrady
 • Vnútorné smernice a inštrukcie
 • Výpoveď a ukončenie pracovného pomeru
 • Zákaz konkurencie
 • Skončenie pracovného pomeru s tzv. chránenými zamestnancami
 • Hromadné prepúšťanie a skončenie prevádzky podniku
 • Medzinárodné vyslanie zamestnacov
 • Pracovné povolenia a karty pre cudzincov
 • Vnútorne audity a kontrola dodržiavania právnych predpisov
 • Sociálna inšpekcia

COTTYN má bohaté skúsenosti vo vyššie uvedených oblastiach, pričom je našou prioritou presadzovať záujmy klienta počas pojednávaní pred belgickými súdmi.