Stavebné právo

Stavebné právo v sebe zahŕňa množstvo rôznych činností, ktoré so sebou neraz nesú aj problematické prvky.
Naši advokáti sú oboznámení s každým aspektom stavebného procesu a to v najširšom slova zmysle, od drobných stavebných prác a úprav po vládne projekty, národné ako aj medzinárodné.
K našim klientom patria nepodnikatelia aj podnikatelia: stavbyvedúci, architekti, dodávateia, výrobcovia/predajcovia stavebných výrobkov, vedúci projektu...

Naše knowhow a právna pomoc sa neobmedzujú len na zastupovanie klienta pred súdom. Naša poradenská činnosť má pôsobiť predovšetkým preventívne.
Môžete sa nás obrátiť v nasledovnom:

  • Formulácia a revízia zmlúv, ktorých predmetom je kúpa/predaj nehnuteľností alebo stavebných výrobkov
  • Formulácia a revízia zmlúv s dodávateľmi služieb a architektmi
  • Formulácia a revízia zmlúv o stavbách na kľúč
  • Poradenstvo a právna pomoc počas vykonávania stavebných prác ako aj pri odovzdaní zhotovenej stavby a záverečnom vyúčtovaní
  • Právna pomoc v prípade, keď sú zistené vady stavby
  • Vymáhanie splatných a nezaplatených faktúr