Občianske právo

Občianske právo v sebe zahŕňa množstvo právnych aspektov a je predmetov neustálych zmien. Príkladom môžu byť napr. právne predpisy upravujúce inštitút nájmu či neustále zmeny v oblasti ochrany práv spotrebiteľa (reklama, záruka, ochrana spotrebiteľa).
Navyše sa občianske právo neobmedzuje len na vnútroštátnu legislatívu, ale musí brať do úvahy aj rastúci vplyv európskeho zákonodárstva.
Naši advokáti poznajú každý aspekt tejto problematiky a vedia Vám pomôcť pri uzatváraní zmlúv, poskytnúť poradenské služby či obhajovať záujmy svojho klienta pred súdmi alebo inými inštitúciami.
Môžete sa na nás obrátiť v nasledovných veciach:

 • Právna zodpovednosť
 • Práva konzumenta
 • Zmluvy (záväzky zo zmlúv)
  • (medzinárodná) kúpa tovaru
  • Nájom a podnikateľský nájom veci
  • Stavebné právo
  • Pôžičky
  • Osobitné typy zmlúv: zmluvy s architektmi, sprostredkovateľská zmluva, zmluvy o nehnuteľnostiach, bezpečnosť pri práci….
 • Vecné práva (vlastnícke právo):
  • Predkupné právo
  • Vecné bremená
  • Práva k cudzím veciam
  • Susedské práva
  • Spoluvlastníctvo
 • Záruky (ručenie, prevzatie dlhu...)