Daňové právo

Plateniu daní sa bohužiaľ vyhnúť nedá, no to neznamená, že plnenie si daňových povinností sa nedá zoptimalizovať.
Ná tím advokátov kombinuje svoje daňové a právne knowhow s vedomosťami o Vašej podnikateľskej činnosti tak, aby sme Vám vedeli poskytnúť kvalitné právne služby.
Ponúkame všezahrňujúci medzinárodný daňový servis šitý na mieru vašim potrebám. Takýmto spôsobom možete svoje daňové povinnosti znížiť na minimum a zároveň si byť istí, že vaša daňová stratégia je v súlade s globálnymi trendmi v podnikaní.
Osoby s vysokými príjmami a členovia predstavenstva obchodných spoločností sú často konfrontovaní s mnohými daňovými povinnosťami, ktoré často prekračujú rámec jedného právneho odvetvia. Naši advokáti takýmto klientom pomôžu dostať svoje investície pod kontrolu a zoptimalizovať spôsom nakladania s kapitálom.£
Poskytujeme poradenské služby v rôznych oblastiach za účelom zminimalizovať Vaše daňové povinnosti, okrem iného cez:

 • Medzinárodné daňové plánovanie
  • Vytvorenie efektívnych daňových štruktúr
  • Reštrukturalizácia
  • Daňové výhody a úľavy
  • Pomoc pri komunikácii s daňovými orgánmi
 • Národné daňové plánovanie
  • DPH
  • Dane z príjmu fyzických osôb
  • Dane z príjmu právnických osôb
  • Správa nehnuteľností

Ďalej naše služby zahŕňajú nasledovné:

 • Národné a medzinárodné fúzie a prevzatia podniku
 • Joint ventures
 • Reorganizácie
 • Obchodné imanie a vklady
 • Financovanie
 • Sporenie/fondy
 • E-obchodovanie
 • Dane z nehnuteľností
 • Medzinárodné finančné plánovanie
 • Platy zamestnancov a členov vedenia
 • Daňové spory

Nanešťastie sa daňovým sporom niekedy nedá vyhnúť.
COTTYN Vás podporí pri každom ďalšom kroku v spore, cez administratívne procedúry s daňovými úradmi až po riešenie sporu pred súdmi.